Welkom

Geachte patiënt(en),

Welkom op onze website.

 

 

In de zomervakantie zijn wij de hele zomer op ma tot en met vrijdag volgens onze reguliere openingstijden geopend.

Bij afwezigheid drs Verdijk nemen drs Snijder en drs Stumpel waar.

 

 

De praktijk is open voor nieuwe patienten.

Vvia de link inschrijvingsformulier kunt u zich aanmelden.

Wel verzoeken wij u om ook telefonisch of persoonlijk uw inschrijving bij onze assistente te verifieren en uw oude huisarts op de hoogte te brengen van uw inschriving bij ons.

 

 

 pand 1