Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Nieuwe Privacywetgeving


Op 25 Mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe wet brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee; ook voor ons als zorgaanbieder.
Lees verder »

OPT in JBZ


Het nieuwe systeem van het Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt specialisten in staat hun gegevens met de huisarts te delen. Echter hiervoor moet de patiënt expliciet toestemming geven. Dit wordt Opt-in genoemd. Patiënten kunnen zelf hun toestemming regelen op www.mijnjbz.nl
Lees verder »

wel niet reanimeren 2


Wat is een hartstilstand? Soms kan het hart opeens stoppen met pompen. Het hart pompt dan geen bloed meer rond. Bij een hartstilstand raakt u snel bewusteloos. U stopt ook met ademen. Er komt dan geen zuurstof meer in uw hersenen. Na vier tot zes minuten zuurstofgebrek raken uw hersencellen beschadigd. Als er niets wordt gedaan, overlijdt u waarschijnlijk binnen 10 minuten na een hartstilstand.
Lees verder »

wel niet reanimeren 3


Waardoor ontstaat een hartstilstand? Hoe ouder u wordt, des te groter wordt de kans op een hartstilstand. Een hartstilstand kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer uw hart te weinig zuurstof krijgt. Dit komt meestal doordat bloedvaten van het hart dicht gaan zitten. U krijgt dan een hartinfarct.
Lees verder »

wel niet reanimeren 4


Wat gebeurt er bij reanimatie? Wanneer uw hart en uw ademhaling stilstaan, kan met reanimatie geprobeerd worden het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Dit gebeurt door: 1. hartmassage: stevig ritmisch duwen op het borstbeen om het bloed rond te pompen. 2. mond-op-mondbeademing: blazen in de mond (en soms neus), zodat er steeds weer nieuwe lucht in de longen stroomt; 3. defibrilatie: het geven van één of meer stroomstoten op de borstkas om het hart weer in het juiste ritme te brengen.
Lees verder »

wel niet reanimeren 1


Samenvatting •Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. •Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren. •Bespreek met uw (huis)arts wat uw kansen en risico's zijn bij een eventuele reanimatie. •Wilt u niet gereanimeerd worden? Dan komt dat in uw medisch dossier. •U kunt ook een niet-reanimerenverklaring maken en een niet-reanimerenpenning bij u dragen. •Verandert uw mening? Praat opnieuw met uw (huis)arts. •In sommige situaties beslist een arts of u gereanimeerd wordt.
Lees verder »

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

Vernieuwde Griep Check


De Griep Check is om te kijken of u griep heeft. Na een paar vragen krijgt u een advies of u mogelijk griep heeft. En leest u wat u kunt doen.
Lees verder »

wel niet reanimeren 6


Wanneer beslist een arts/hulpverlener? Misschien wilt u helemaal niet kiezen. Dat is uw goed recht. In dat geval beslist uw (huis)arts voor u. Is het onbekend of u wel of niet gereanimeerd wilt worden? Dan beslist de hulpverlener die bij u komt als u een hartstilstand zou krijgen. Verwacht uw (huis)arts dat er zeer weinig kans is dat u de reanimatie overleeft? En verwacht hij/zij dat u bij overleving een grote kans heeft op ernstige restklachten? Ook dan kan uw (huis)arts beslissen dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wordt. Als uw arts verwacht dat dit voor u geldt, bespreekt hij of zij dat met u. Hij/zij schrijft dat dan in uw patiëntendossier.
Lees verder »

wel niet reanimeren 5


Door mond op mond beademing en hartmassage wordt geprobeerd zuurstof in uw lichaam en vooral in uw hersenen te krijgen. De reanimatie moet meestal worden volgehouden totdat er een defibrillator (of AED) kan worden gebruikt. Een defibrillator is een apparaat dat stroomstoten geeft waardoor het hart soms weer normaal kan gaan pompen. In veel kantoren en openbare gebouwen hangt een AED aan de muur. Wanneer u gereanimeerd wordt, moet iemand anders direct 112 voor de ambulance bellen. Zodra de mensen van de ambulance er zijn, nemen ze de reanimatie over. Zij werken ook met een AED en sluiten een infuus aan om medicijnen te geven. Ze kunnen ook een beademingsbuis in uw luchtpijp inbrengen. Als het hart weer pompt, wordt u zo nodig naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.
Lees verder »

Herhaalreceptuur via de apotheek


De apotheek biedt u de mogelijkheid voor een automatische herhaal service. Dat wil zeggen dat u niet meer iedere 3 maanden uw recepten hoeft te bestellen bij de huisarts, maar dat de apotheek deze automatisch voor uw klaar zet en u ook bericht wanneer deze klaar staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de apotheek. Zij zullen dan tijdens een intake aan de hand van uw medicatielijst bekijken of u van deze service gebruik kunt maken.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten