Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk R.Verdijk


Huisartsenpraktijk R.Verdijk

Ammerstraat 32
5324 CB Ammerzoden
Telefoon: 073 5993703
Spoed: 073 5993703
Receptenlijn: 073 5993703

KvK-nummer: 17268299

huisartsverdijk.praktijkinfo.nl

E-mail: huisartsenpraktijk_verdijk@ezorg.nl


Praktijkinformatie

In deze huisartsenpraktijk werken wij volgens de principes van de reguliere geneeskunde.

Dit betekent dat onze werkwijze zoveel mogelijk is gebaseerd op handelingen, waarvan de waarde in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Veel van deze handelingen zijn door de nederlandse beroepsvereniging van huisartsen (NHG) vastgelegd in richtlijnen (NHG standaarden).

De informatie op deze website en de patiëntenfolders op thuisarts.nl zijn op deze richtlijnen gebaseerd.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over onze praktijk terug vinden.

Spoedgevallen

Als u bij een spoedgeval de praktijklijn (073 5993703) belt toets dan 1 voor spoed.

Uw telefoontje komt dan met prioriteit binnen zodat u direct tewoord gestaan kan worden door de assistente die u direct kan doorschakelen naar de huisarts.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u tijdens openingstijden ook direct naar de praktijk komen.

Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Buiten de openingstijden van de praktijk wordt er in de middaguren op maandag, woensdag en donderdag voor spoedgevallen waargenomen door de waarneemgroep.

Als u de praktijklijn (073 5993703) belt kunt u bij spoed direct doorgeschakeld worden naar de dienstdoende huisarts.

Buiten kantoortijden belt u de Huisartsenpost:

0900-8860 - toets dan 1 voor spoed

 

Openingstijden

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 uur 17.00 uur
Dinsdag 08:00 uur 17.00 uur
Woensdag 08:00 uur 17.00 uur
Donderdag 08:00 uur 12:00 uur
Vrijdag 08:00 uur 17.00 uur

Op de middagen dat de praktijk gesloten is, zijn er afspraken met de andere huisartsenpraktijken in Ammerzoden en Hedel voor waarneming voor spoedgevallen.

Als u de praktijklijn (073 5993703) belt, wordt u bij spoed direct doorgeschakeld worden naar de dienstdoende huisarts.

 

Op donderdag tussen 12.00 en 17.00 uur neemt Huisartsenpraktijk Vereecken waar:
Telefoon: 073 5991833.
Adres: Hoge Steeg 2, 5324 AD Ammerzoden

 

Buiten kantoortijden van 17.00-8.00 uur en in de weekenden en op feestdagen:
Huisartsenpost: 0900-8860

Afspraak maken

Onze huisartsenpraktijk werkt op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via de assistente. Belt u tussen 8.00-9.00  dan kunt u vrijwel altijd dezelfde dag terecht.

Indien u bent ingecshreven bij onze praktijk kunt u ook online een afspraak maken voor de volgende dag, of daarop volgende dagen, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Wij reserveren iedere dag een beperkt aantal plaatsen die we van tevoren invullen en plaatsen voor spoed. Als de agenda gevuld is, dan zal de assistente u verzoeken om tussen 8:00 uur en 9:00 uur terug te bellen op de dag dat u de afspraak wilt. Door onze dagen niet volledig vol te plannen, kunnen we (bijna) altijd garanderen dat u als u belt u dezelfde dag gezien kunt worden en er bij de huisarts geen wachttijd is.

Bij drukte of volle spreekuren zullen de assistentes u vragen waar u voor komt. Dit heet triage. Op basis van de informatie die u verschaft proberen wij de urgentie van de klacht in te schatten om zo een selectie te kunnen maken wie er die dag nog gezien MOET worden en welke klachten eventueel kunnen wachten tot de volgende dag.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 

Visites kunt u telefonisch aanvragen tussen 8.00-10.00

De dokter rijdt visites tussen 10.00 en 14.00 uur.

Daarna begint het spreekuur weer en worden er (behoudens spoed visites) geen visites meer gereden.

Het huisbezoek is NIET bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

E consult aanvragen

Dit is een mailtje in een beveiligde omgeving wat alleen door de doktersassistente en dokter gelezen kan worden. U kunt hierin vertrouwelijk uw medische vragen en gegevens delen met ons. 

Dit medium is geschikt voor korte vragen over bijvoorbeeld; bloed of onderzoeksuitslagen, vragen over gebruik van uw medicatie, of wat u in bepaalde gevallen beter wel of niet kunt doen.

Het is niet geschikt voor aanvragen van herhaalmedicatie, of ernstige klachten zoals benauwdheid, pijn op de borst, sufheid, vermoeidheid ed. 

Vragen over medische problemen of medische gegevens die via het algemene email adres binnen komen worden NIET beantwoord daar gewone mail geen beveiligde omgeving is en dit in kader van nieuwe wetgeving/ AVG ook niet mag

 

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Telefoonnummer huisartsenpost

0900-8860

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost.

 

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken: de huisartsenpost is uitsluitend na telefonisch afspraak te bezoeken.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 

Adres van de huisartsenpost

 

avond 17.00-23.00 uur

weekend,feestdagen 8.00-23.00 uur

Huisartsenpost Zaltbommel:

Van Heemstraweg 11, 5301 PA Zaltbommel


nacht 23.00-8.00 uur

Huisartsenpost Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch:

Henri Dunantstraat 1

5223GZ Den Bosch

 

Meer informatie vindt u op:

www.huisartsenpost-hov.nl

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld wanneer u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter en verdient soms de voorkeur.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Een huisbezoek kan tussen 8.00 en 10.00 uur aangevraagd worden via telefoonnummer 073 599 3703.

Assistentie en praktijkondersteuning

Doktersassistente

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Ze maakt de afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

De assistente weet ook het antwoord op veel van uw praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente zelf terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • zwachtelen
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • verstrekken van informatie(folders)

 De praktijkondersteunster

Onze praktijk heeft twee praktijkondersteunsters in dienst. Een praktijkondersteunster somatiek en een praktijk ondersteunster voor de geestelijke gezondheidszorg. 

De praktijkondersteunster somatiek (POH-S)

De praktijkondersteunster somatiek ondersteunt de huisarts bij de zorg voor chronische aandoeningen als suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Ook helpt zij bij het stoppen met roken. Zij overlegt haar spreekuur altijd met de huisarts.
U kunt bij haar telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 08.00 en 09.00.

De praktijkondersteunster GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij psychische klachten. U kunt bij haar terecht voor een goed gesprek, (verwijs) advies, kortdurende behandeling of langer durende begeleiding. De huisarts kan u voorstellen om met haar een afspraak te maken in geval u psychische klachten heeft en/of minder grip heeft op uw priveleven of in uw werk

 

Herhaalrecepten

Indien u de oude verpakking voor 09.00 uur aan de praktijk inlevert kunt u de volgende dag de geneesmiddelen bij apotheek “De Maasbloem” ophalen.
Nieuwe recepten die door de dokter worden voorgeschreven kunt u in principe dezelfde dag nog ophalen bij de apotheek mits deze op voorraad zijn.

Voor Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, Wellseind, Well en Hedel verzorgt apotheek “De Maasbloem” een ophaal- en besteldienst. Zie voor verdere informatie de folder van de apotheek.

Herhaalrecepten kunnen ook telefonisch ingesproken worden. Als u voor 10.15 uur inspreekt, liggen de medicijnen de volgende dag klaar bij de apotheek.

U kunt ook het herhaalrecepten formulier invullen via de website en zo online uw herhaalrecept aanvragen. Het aangevraagde recept ligt dan na 2 werkdagen bij de apotheek voor u klaar. Wilt u uw recept dezelfde dag afhalen dan het verzoek om telefonisch contact op te nemen met de doktersassistente

Zorggroep

Zorggroep Beter in Bommelerwaard

 

Wat is een zorggroep?

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

In de Bommelerwaard hebben 23 huisartsen zich verenigd in een Zorggroep. Zij hebben met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de diabeteszorg en de zorg voor mensen met COPD.

Uw huisarts wil de zorg graag op een zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Door hier afspraken over te maken en gegevens met elkaar te vergelijken, heeft uw huisarts ook het inzicht en de mogelijkheden om de zorg nog verder te verbeteren. Daarnaast worden afspraken gemaakt met specialisten in het ziekenhuis en andere diagnostische en hulpverlenende instanties om de afstemming van de zorg beter te organiseren. Uw behandelplan is bij iedereen bekend en kan op die wijze volledig op elkaar worden afgestemd. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en voor u transparant is.

 

Wat is een zorgprogramma?

Dat is de naam voor alle behandeling en begeleiding die wij met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes of COPD bijvoorbeeld.

De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in een zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie.

 

KIS

Zorggroep Beter in Bommelerwaard maakt met andere zorgverlende instanties ook afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg. Eén van deze afspraken is dat we uw medische gegevens goed moeten vastleggen en kunnen uitwisselen om tot een hoge kwaliteit van zorg te komen.
Voor deze vastlegging maken de aangesloten zorgverleners gebruik van een Keten Informatie Systeem (KIS). We noemen dit een Keten Informatie Systeem, omdat iedereen in onze zorgketen, inclusief u als patiënt dit systeem kan gebruiken.   Zorggroep Beter in Bommelerwaard maakt gebruik van een KIS van Vital Health. Deze is speciaal gericht op mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes, COPD en voor CVRM.

 In het KIS staan onder andere uw medische gegevens opgeslagen, waardoor deze toegankelijk zijn voor u en voor de andere zorgverleners in de keten die u behandelen. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot voor hen relevante gegevens.

Zorggroep Beter in Bommelerwaard streeft er naar ook u als patiënt een actieve bijdrage te  laten leveren aan het KIS. U kunt dan als patiënt toegang krijgen tot het KIS, bijvoorbeeld om uw elektronische diabetes dagboek bij te houden. Met dit digitaal logboek kunt u de bloedglucosewaarden en het insulinegebruik bijhouden, net als in een papieren diabetesdagboekje. Hierdoor hoeft u deze gegevens nooit meer door te geven of uw dagboekje mee te nemen naar een consult en is de zorgverlener die u bezoekt beter voorbereid op uw komst. Op dit moment is dit nog niet beschikbaar.

Wij zullen u informeren zodra dit mogelijk is..