wel niet reanimeren 1

Samenvatting

 • Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. 
 • Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten
  reanimeren. 
 • Bespreek met uw (huis)arts wat uw kansen en risico's zijn bij een eventuele
  reanimatie. 
 • Wilt u niet gereanimeerd worden? Dan komt dat in uw medisch dossier. 
 • U kunt ook een niet-reanimerenverklaring maken en een niet-reanimerenpenning
  bij u dragen. 
 • Verandert uw mening? Praat opnieuw met uw (huis)arts. 
 • In sommige situaties beslist een arts of u gereanimeerd wordt.  

06-07-2016