Assistentie en praktijkondersteuning

Doktersassistente

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Ze maakt de afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

De assistente weet ook het antwoord op veel van uw praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente zelf terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • zwachtelen
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • verstrekken van informatie(folders)

 De praktijkondersteunster

Onze praktijk heeft twee praktijkondersteunsters in dienst. Een praktijkondersteunster somatiek en een praktijk ondersteunster voor de geestelijke gezondheidszorg. 

De praktijkondersteunster somatiek (POH-S)

De praktijkondersteunster somatiek ondersteunt de huisarts bij de zorg voor chronische aandoeningen als suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Ook helpt zij bij het stoppen met roken. Zij overlegt haar spreekuur altijd met de huisarts.
U kunt bij haar telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 08.00 en 09.00.

De praktijkondersteunster GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij psychische klachten. U kunt bij haar terecht voor een goed gesprek, (verwijs) advies, kortdurende behandeling of langer durende begeleiding. De huisarts kan u voorstellen om met haar een afspraak te maken in geval u psychische klachten heeft en/of minder grip heeft op uw priveleven of in uw werk