Praktijkinformatie

In deze huisartsenpraktijk werken wij volgens de principes van de reguliere geneeskunde.

Dit betekent dat onze werkwijze zoveel mogelijk is gebaseerd op handelingen, waarvan de waarde in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Veel van deze handelingen zijn door de nederlandse beroepsvereniging van huisartsen (NHG) vastgelegd in richtlijnen (NHG standaarden).

De informatie op deze website en de patiëntenfolders op thuisarts.nl zijn op deze richtlijnen gebaseerd.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over onze praktijk terug vinden.