Zorggroep

Zorggroep Beter in Bommelerwaard

 

Wat is een zorggroep?

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

In de Bommelerwaard hebben 23 huisartsen zich verenigd in een Zorggroep. Zij hebben met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de diabeteszorg en de zorg voor mensen met COPD.

Uw huisarts wil de zorg graag op een zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Door hier afspraken over te maken en gegevens met elkaar te vergelijken, heeft uw huisarts ook het inzicht en de mogelijkheden om de zorg nog verder te verbeteren. Daarnaast worden afspraken gemaakt met specialisten in het ziekenhuis en andere diagnostische en hulpverlenende instanties om de afstemming van de zorg beter te organiseren. Uw behandelplan is bij iedereen bekend en kan op die wijze volledig op elkaar worden afgestemd. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en voor u transparant is.

 

Wat is een zorgprogramma?

Dat is de naam voor alle behandeling en begeleiding die wij met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes of COPD bijvoorbeeld.

De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in een zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie.

 

KIS

Zorggroep Beter in Bommelerwaard maakt met andere zorgverlende instanties ook afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg. Eén van deze afspraken is dat we uw medische gegevens goed moeten vastleggen en kunnen uitwisselen om tot een hoge kwaliteit van zorg te komen.
Voor deze vastlegging maken de aangesloten zorgverleners gebruik van een Keten Informatie Systeem (KIS). We noemen dit een Keten Informatie Systeem, omdat iedereen in onze zorgketen, inclusief u als patiënt dit systeem kan gebruiken.   Zorggroep Beter in Bommelerwaard maakt gebruik van een KIS van Vital Health. Deze is speciaal gericht op mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes, COPD en voor CVRM.

 In het KIS staan onder andere uw medische gegevens opgeslagen, waardoor deze toegankelijk zijn voor u en voor de andere zorgverleners in de keten die u behandelen. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot voor hen relevante gegevens.

Zorggroep Beter in Bommelerwaard streeft er naar ook u als patiënt een actieve bijdrage te  laten leveren aan het KIS. U kunt dan als patiënt toegang krijgen tot het KIS, bijvoorbeeld om uw elektronische diabetes dagboek bij te houden. Met dit digitaal logboek kunt u de bloedglucosewaarden en het insulinegebruik bijhouden, net als in een papieren diabetesdagboekje. Hierdoor hoeft u deze gegevens nooit meer door te geven of uw dagboekje mee te nemen naar een consult en is de zorgverlener die u bezoekt beter voorbereid op uw komst. Op dit moment is dit nog niet beschikbaar.

Wij zullen u informeren zodra dit mogelijk is..