COPD

Omgaan met COPD

COPD is een chronische longaandoening waardoor iemand bij voortduring klachten kan hebben van hoesten en/of kortademigheid. Iemand kan COPD hebben in een lichte mate waarbij weinig of geen hinder wordt ondervonden tot een zeer ernstige mate waarbij iemand zo kortademig is dat zelf bewegen binnenshuis als zwaar wordt ervaren.

Omdat de klachten van COPD erg kunnen varieren heeft u een behandeling nodig die hierop is afgestemd. Het is belangrijk om te weten wat u zelf kunt doen en wanneer u hulp van een deskundige nodig heeft. Soms zal u de behoefte hebben en zal het noodzakelijk zijn om meerdere deskundige te bezoeken voor een zo optimaal mogelijke behandeling.

Een deel hiervan kunt u zelf doen, door het aanpassen van uw leefstijl. 

Daarnaast zullen deskundigen een behandeling met u starten. U staat hierin niet alleen, u wordt begeleid door de deskundigen die daarvoor nodig zijn. Hierbij maken wij gebruik van de deskundigen die verbonden zijn aan onze zorggroep. 

Zorggroep en zorgprogramma

De 23 huisartsen in de zorggroep Beter in de Bommelerwaard hebben met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de zorg voor mensen met COPD.

Er zijn afspraken gemaakt met longartsen, fysiotherapeuten, laboratoria en diagnostische centra om de afstemming van de zorg beter te organiseren.

Uw behandelplan is bij iedereen bekend en kan op die wijze volledig op elkaar worden afgestemd. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en voor u transparant is. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden 4 keer per jaar vergeleken met de gegevens van duizenden andere COPD patiënten. Dit gebeurt anoniem met als doel de gegevens te vergelijken en verbeterpunten voor de COPD zorg van de huisartsenpraktijk vast te stellen. 

Wat merkt u hiervan?

De zorg voor COPD patienten wordt gewoon in de praktijk van uw eigen huisarts verricht, zoals u eerder al gewend was.De zorg die aan u geleverd wordt, zal door de kwaliteitsbewaking als het goed is nóg beter worden.

In de toekomst moet u merken dat de afstemming tussen verschillende zorgverleners waarmee u te maken heeft beter is geregeld. Hierbij vragen we ook van u een bijdrage.

Indien zorg beter kan, horen we dat graag via het secretariaat van de zorggroep, bereikbaar op telefoonnummer 076-5025621 of via email beterinbommelerwaard@shl-groep.nl

Wat moet ik doen als ik een vraag of suggestie heb?

Indien u een vraag, suggestie of klacht heeft over de COPD zorg kunt u in eerste instantie bij uw huisarts zelf terecht. Indien uw opmerking specifiek de zorggroep betreft kunt u dit melden bij het secretariaat van de zorggroep. 

Wat moet ik doen als ik niet mee wil doen?

Indien u een reden heeft niet in de zorggroep deel te willen nemen, kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts.

Meer informatie

Hieronder kunt u een folder downloaden die het astmafonds heeft samengesteld voor mensen die COPD hebben.
Patiëntenversie Zorgstandaard COPD

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.